Napjainkban egyre nagyobb teret hódítanak a napelemes rendszerek, amelyek ha nem szakszerűen kerültek telepítésre villamos kockázatot jelentenek használójuk számára. A napelemes rendszerekre vonatkozó MSZ HD 60364-7-712 szabvány írja le, hogy milyen követelményeknek kell megfelelnie a rendszernek ahhoz, hogy érintésvédelmi szempontból kielégítő legyen. Egyes áramszolgáltatók csak ezen követelmények megfelelőségét igazoló érintésvédelmi jegyzőkönyv megléte esetén engedélyezik a napelemes rendszerek hálózatra csatlakoztatását. 

Az áramszolgáltatói csatlakozási pont váltakozóáramú a napelemek viszont egyenáramot állítanak elő. A csatlakoztathatóságot egy inverter tudja megvalósítani, ami a napelemek által megtermelt egyenáramot váltakozóárammá alakítja, így képes lesz a napelemes rendszer az áramszolgáltatói hálózatba visszatáplálni. Ezért az érintésvédelmi felülvizsgálatuk két részre bontható, külön kell vizsgálni az egyenáramú és külön a váltakozó áramú oldalt. A hálózatra kapcsolt napelemes rendszerek üzembe helyezési vizsgálatainak, illetve ellenőrzéseinek minimális követelményeit az MSZ EN 62446:2010 szabvány írja le.

FONTOS! A szabvány kimondja, hogy a napelemes rendszereket az egyenáramú (DC) oldalon mindig feszültség alatt állónak kell tekinteni, még akkor is, ha a rendszer a váltakozóáramú (AC) oldalról le van kapcsolva!

Szükséges érintésvédelmi felülvizsgálati mérések, ellenőrzések az üzembe helyezés előtt a teljesség igénye nélkül:

  • áram-védőkapcsoló 
  • szigetelési ellenállás 
  • EPH folytonosság 
  • üresjárási feszültség
  • rövidzárási áram
  • feszültség kimaradás esetén inverter lekapcsolódás

MSZ HD 60364-7-712 - Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Napelemes (PV) energiaellátó rendszerek

MSZ EN 62446:2010 - Hálózatra kapcsolt fotovillamos rendszerek. Rendszerdokumentáció, üzembe helyezési vizsgálatok és az ellenőrzés minimális követelményei

 

Mit tartalmaz a napelemes rendszerek érintésvédelmi felülvizsgálata?

• Érintésvédelmi felülvizsgálatra kötelezett berendezések műszeres vizsgálatát;

• Mérési eredmények elemzését, kiértékelését;

• Feltárt hibák és a hiányosságok kijavítására tett javaslatokat;

• Minősítő Irat elkészítését 2 db nyomtatott, igény esetén digitális (.pdf) formátumban is.

 

A napelemes rendszerek érintésvédelmi felülvizsgálatát az érvényben lévő MSZ HD 60364-7-712:2006 és az MSZ EN 62446:2010 szabvány ajánlása alapján végezzük. A Minősítő Iratot digitális (.pdf) formátumban és nyomtatott változatban is a megrendelő rendelkezésére bocsátjuk.

A felülvizsgálat díját a vizsgált erősáramú berendezések jellege, a mérési pontok darabszáma és a hálózat egyéb paraméterei határozzák meg. A vizsgálat volumenétől és több felülvizsgálat egy időben történő elvégzésétől függően kedvezményes árajánlatot kínálunk.

 

Tekintse meg árlistánkat és kérjen ajánlatot most!