A felülvizsgálatok során alkalmazott szabványok, rendeletek:

 

MSZ 1600 szabvány sorozat - Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára.

 

MSZ 2364 szabvány sorozat - Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése

 

MSZ 2064-2:1998 - Villamos berendezések irányelvei. A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése.

 

MSZ 172-1:1986 - Érintésvédelmi szabályzat

 

MSZ 172-1:1986/1M(1989) - Érintésvédelmi szabályzat (módosítások)

 

MSZ 10900:1970 +1 M:1986 - Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos felülvizsgálata

 

MSZ 4852:1977 - Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése

 

MSZ 4851-1...6 szabványsorozat - Érintésvédelmi vizsgálati módszerek

 

MSZ 453:1987 - Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára

 

ME-04-115:1982 - Az egyenlő potenciálra hozás hálózatának kialakítása

 

ME-04-124:1979 - Vasbeton alapozás alkalmazása földelés céljára

 

MSZ EN 60529:2001 - Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP kód)

 

MSZ HD 60364:2007 1…6 szabványsorozat – Kisfeszültségű villamos berendezések, Érintésvédelmi szabvány

 

MSZ EN 62446:2010 - Hálózatra kapcsolt fotovillamos rendszerek. Rendszerdokumentáció, üzembe helyezési vizsgálatok és az ellenőrzés minimális követelményei.

 

MSZ 595 szabvány sorozat - Építmények tűzvédelme

 

MSZ 447:1998 - Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás

 

MSZ EN 1585:2012 - Villamos berendezések üzemeltetése

 

MSZ EN 50110-1...2:1999 - Villamos berendezések üzemeltetése

 

MSZ 1:2002 - Szabványos villamos feszültségek

 

MSZ 171-1:1984 - Villamos gyártmányok közös biztonsági előírásai. Érintésvédelmi osztályozás

 

8/1981. (XII.27.) IpM rendelet - a Kommunális és lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról (KLÉSZ)

 

MSZ EN 62305:2012 1…4 - Villámvédelem

 

1995. évi XXVIII. törvény - a nemzeti szabványosításról

 

2001. évi CXII. törvény - 1995. évi XXVIII. törvény módosítása

 

2283/2001. (X.5.) Korm. határozat - A nemzeti szabványok kötelező alkalmazásának megszűnéséről

 

1996. évi XXXI. törvény - a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

 

54/2014 (XII.5.) BM  rendelet - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

 

14/2004. (IV.19.) FMM rendelet - a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

 

10/2016. (IV.5.) NGM rendelet - a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről