Mit jelent az érintésvédelem? 

Az érintésvédelem célja annak megakadályozása, hogy a villamos hálózatok és berendezések balesetet okozzanak rendeltetésszerű használatuk közben, meghibásodásuk miatt vagy akár csak véletlenül is. A felülvizsgálat feladata a villamos berendezések érintésvédelmi szempontból fennálló esetleges hibáinak felderítése és az ebből fakadó áramütéses balesetek megakadályozása.

 

Mi szabályozza?

Az erősáramú berendezések, gépek és kézi szerszámok első, valamint időszakos érintésvédelem / áramütés elleni védelem felülvizsgálatát  a 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet „A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről”, kötelező jelleggel írja elő!

"A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem / áramütés elleni védelem) ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a tulajdonos / üzemeltető a berendezés szerelői ellenőrzésének, illetve szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik. Az ellenőrző felülvizsgálatot, az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal."

Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:

- áram-védőkapcsolón három havonta szerelői ellenőrzéssel

- kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel   

- a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981.(XII. 27.) IpM rendelet alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel   

- egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.

 

Milyen esetekben, illetve kiknek kötelező az érintésvédelmi felülvizsgálat?

• telephelybővítés, vagy új telephely kialakítás

• újonnan telepített villamos berendezések

• teljesítménybővítés

• munkahelyek, üzlethelyiségek, irodaépületek, gyárak, üzemek 

• társasházak, családi házak

• közintézmények pl.: iskolák, művelődési házak

• építkezések felvonulási területének villamos hálózata

• lakókocsi, lakóautó

• napelemes rendszerek telepítésénél

 

Kik kérhetik az érintésvédelmi jegyzőkönyvet?

Az érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvet a munkavédelmi ellenőrök, munkavédelmi ellenőrzés során kérhetik. Hiánya esetén bírságolnak és kötelezik az üzembentartót, illetve a tulajdonost a haladéktalan pótlásra.

 

Milyen gyakorisággal kell az érintésvédelmi felülvizsgálatot elvégeztetni?
Minden új létesítésű berendezésen, épületen el kell végeztetni használatba vétel, üzembe helyezés előtt! Ezt követően az alábbi időszakonként.
 

Üzemek, gyárak, stb. esetén 3 évente

Kommunális és Lakóépületek esetén (pl.: iskolák, művelődési házak, társasházak) 6 évente

Kéziszerszámok esetén (pl.: fúrógép, sarokcsiszoló, porszívók, stb.) évente

EPH rendszer felülvizsgálata gázkészülék beüzemelésekor vagy gázbekötésekor egyszer

 

Mit tartalmaz az érintésvédelmi felülvizsgálat?

• Érintésvédelmi felülvizsgálatra kötelezett berendezések műszeres vizsgálatát;

• Mérési eredmények elemzését, kiértékelését;

• Feltárt hibák és a hiányosságok kijavítására tett javaslatokat;

• Minősítő Irat elkészítését 2 db nyomtatott, igény esetén digitális (.pdf) formátumban is.

 

Az érintésvédelmi felülvizsgálatot az érvényben lévő MSZ HD 60364:2007 szabvány ajánlása alapján végezzük. A Minősítő Iratot digitális (.pdf) formátumban és nyomtatott változatban is a megrendelő rendelkezésére bocsátjuk.

A felülvizsgálat díját a vizsgált erősáramú berendezések jellege, a mérési pontok darabszáma és a hálózat egyéb paraméterei határozzák meg. A vizsgálat volumenétől és több felülvizsgálat egy időben történő elvégzésétől függően kedvezményes árajánlatot kínálunk.

 

Tekintse meg árlistánkat és kérjen ajánlatot most!