Mi a villámvédelem célja?

Az épületek villámvédelmének célja, hogy az ott tartózkodó embereket, élőlényeket és anyagi javakat megvédje a villámcsapás káros hatásaitól. Ez csak akkor lehetséges, ha a villámvédelem kialakítása a vonatkozó szabványoknak és rendeleteknek megfelel és hatásossága a rendeletben előírt gyakorisággal ellenőrizve is van. 

 

Mi szabályozza?

Felülvizsgálati kötelezettségét és annak gyakoriságát a mindenkori hatályban lévő Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) írja elő! Jelenleg az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ szabályozza.

 

Kiknek kötelező a villámvédelmi felülvizsgálat?

Minden villámvédelemmel ellátott épületnek vagy építménynek meg kell felelnie a létesítéskori szabványban, illetve rendeletben előírt műszaki paramétereknek és a villámvédelmi felülvizsgálatot is ezen létesítéskori előírások alapján kell elvégezni. 

 

Mikor, illetve milyen gyakorisággal?

Minden új létesítésű villámvédelmi rendszeren, épületen el kell végeztetni használatba vétel, üzembe helyezés előtt! Ezt követően az alábbi időszakonként!

• A 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,

• egyéb esetben (tűzveszélyes és nem tűzveszélyes építményben) legalább 6 évenként,

• a védett épület vagy építmény bővítése, átalakítása, illetve környezetének megváltozása esetén,

• a villámvédelmi rendszert ért közvetlen villámcsapás, sérülés vagy korrózió esetén felül kell vizsgálni, hogy továbbra is eltudja-e látni a védelmi szerepét.

 

Kik kérhetik a villámvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvet?

A villámvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvet az illetékes Katasztrófavédelmi kirendeltség ellenőrizheti, hiánya esetén bírságolnak és kötelezik az üzembentartót, illetve a tulajdonost a haladéktalan pótlásra.

 

Nem norma szerinti villámvédelmi felülvizsgálat

A 2011. október 6. előtt létesített villámvédelmi berendezést (felfogó, levezető, földelés) az MSZ 274-1…4. szabványsorozat alapján kell felülvizsgálni.

a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben (tűzveszélyes és nem tűzveszélyes építményben) legalább 6 évenként,

c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,

d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, Megjegyzés: A 2015. március 5. előtt készült "C" "D" és"E" tűzveszélyességi helyiségben készült felülvizsgálatok minősítő iratának érvényessége 6 év marad. A rendelet visszamenőleg nem módosítja azokat.

  

Norma szerinti villámvédelmi felülvizsgálat

Azoknál az épületeknél, amelyek 2011. október 6. után létesültek az MSZ EN 62305-1…4. szabványsorozat műszaki paraméterei alapján kell a villámvédelmet megtervezni, létesíteni és felülvizsgálni a következő gyakorisággal.

a) LPS I és LPS II osztály esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként, tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melyek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

 

Mit tartalmaz a villámvédelmi felülvizsgálat?

• Villámvédelmi felülvizsgálatra kötelezett építmények szemrevételezéses és műzeres vizsgálatát;

• Mérési eredmények elemzését, kiértékelését;

• Feltárt hibák és a hiányosságok kijavítására tett javaslatokat;

• Minősítő Irat elkészítését 2 db nyomtatott, igény esetén digitális (.pdf) formátumban is.

 

A villámvédelmi felülvizsgálatot és a Minősítő Iratot az érvényben lévő MSZ HD 62305 szabvány alapján végezzük. A Minősítő Iratot digitális (.pdf) formátumban és nyomtatott változatban is a megrendelő rendelkezésére bocsátjuk.

A felülvizsgálat díját az épület és a villámvédelmi berendezés jellege és paraméterei határozzák meg. A vizsgálat volumenétől és több felülvizsgálat egy időben történő elvégzésétől függően kedvezményes árajánlatot kínálunk.

 

Tekintse meg árlistánkat és kérjen ajánlatot most!